utorak, 12. svibnja 2020.

Množenje do 6 - igra pomoću kockica

Pomoću ove jednostavne i dinamične društvene igre možda uspijete još malo motivirati dijete na vježbu množenja ;)

Potreban pribor: List iz matematičke bilježnice, pisaljke u 2 boje, 2 kockice za društvene igre 
Broj igrača: idealno 2, a može i malo više

Pravila: Prvi igrač baci 2 kockice i pomnoži ta dva broja. Nakon toga, svojom bojom označi kvadratiće na papiru koji odgovaraju faktorima i umnošku (npr., na slici vidite broj 18, koji je očito bio umnožak brojeva 3 i 6, jer vidimo da mu je jedna stranica visoka 3 kvadratića, a druga stranica je široka 6 kvadratića.)
Pobjednik je onaj tko zauzme više polja (više računa je uspješno riješio), ili po želji, onaj tko je zauzeo više kvadratića (tu više igra faktor sreće). 

Varijanta sa socijalnom distancom: Svako dijete igra na svom papiru i sa svojim kockicama.