nedjelja, 5. travnja 2020.

Životna matematika: Igrajmo se trgovine!

Kao učiteljica u produženom boravku djeci obavezno djeci dajem materijale za igru trgovine. Imamo isprinatani i plastificirani novac, malu blagajnu, predmete za prodaju, kartice za cijene, listiće za ispisivanje računa. Naravno, igru možete lako preslikati za učenje matematike kod kuće.

Za djecu su ovo izuzetno poticajni zadaci! Čak i oni kojima "ne ide" matematika, ponekad se iznenađujuće dobro snađu kad su u pitanju novac i konkretni predmeti. Vjerojatno je stvar u tome da im je lakše predočiti si brojeve i računske operacije kad je u pitanju nešto materijalno, opipljivo. A naravno, tu je i faktor motivacije!