četvrtak, 7. svibnja 2020.

Hallo Pizza! - kreativna matematička igra


Kreativnu matematičku igru Hallo Pizza možete igrati na više različitih načina, ovisno o željenom stupnju zahtjevnosti.

Cilj: Motivirati djecu za uvježbavanje množenja i dijeljenja, zbrajanja i oduzimanja do 100; snalaženje u tablicama, čitanje s razumijevanjem, logičko zaključivanje, vježbanje grafomotorike, kreativnost, razmišljanje na način potrošača i malog poduzetnika, komunikacijske vještine…