nedjelja, 21. lipnja 2020.

Likovna radionica: Moja kućica na drvetu

Tko nije kao dijete sanjao o svojoj kućici na drvetu? Ovaj motiv zato bi jako dobro mogao inspirirati djecu na predano, koncentrirano crtanje i maštanje. Preporučam neku crtačku tehniku, poput flomastera ili ugljena i krede, jer mašta će tako intenzivno raditi da je nema potrebe usporavati je nekim složenijim likovnim medijem. 

Postavljajte djetetu pitanja o kućici. Može nacrtati i transparentno, kako bi se vidjelo što to sve ima unutra...