ponedjeljak, 1. lipnja 2020.

Pingvion i žabofon: Izmislimo nove riječi!

Ova mala igra riječima izazvat će smijeh i potaknuti maštu! 
Recimo da igraju 2 igrača. Svatko zamisli jednu riječ (imenicu), a zadatak je da se sastavi nova jezična tvorevina, novi pojam koji bi objedinio obje riječi.

Na primjer: PINGVIN + AVION = PINGVION

Sada zamislite što bi to zapravo bilo, čemu bi služilo, tko bi to koristio, gdje bi se to moglo nabaviti i slično! Od najuspješnijih tvorevina pokušajte napraviti i luuuuude crteže!