petak, 5. lipnja 2020.

Što te danas potaklo na razmišljanje?

Bez obzira na dob, s djecom možemo razgovarati na filozofski način, postavljati otvorena pitanja koja će djetetu pružiti priliku da uči raditi uvid u sebe, da se izrazi i da shvati na koje način može graditi svoju osobnost. Evo nekoliko takvih pitanja...