ponedjeljak, 11. svibnja 2020.

Lažeš, Melita! - dječja tv serija za sva vremenaLažeš, Melita! je tv serija snimljena 1984. godine u Zagrebu. Riječ je o ekranizaciji istoimenog romana Ivana Kušana, i bez obzira što se radi o lektirnom naslovu za 5. razred, po mom iskustvu, djeca 2. razreda pratila su seriju vrlo zainteresirano i iščekivala nove epizode!

Spoji početak i kraj priče

U ovoj jezičnoj vježbi dobije se početak i kraj priče, a ono između potrebno je izmisliti! Ključno je, dakle, razmišljanje o uzročno – posljedičnim vezama. Igra je prikladna za stariju djecu, odnosno onu koja su već malo vještiji pripovjedači.


Na primjer ovako: U jednoj kući živjela su tri posvađana brata. …i, BLA-BLA-BLA … Na kraju je kralj dao svoje kraljevstvo dječaku Ivanu.