utorak, 24. ožujka 2020.

Koronavirus: Budite pozitivan primjer djeci!

Ilustracija: Martina Nemet Art
Pred nama se nalazi izazovno vrijeme puno nepredvidivih promjena uzrokovanih što pandemijom koronavirusa COVID-19, što potresima u Zagrebu i bližoj okolici. U ovom je trenutku važno smirivati i ohrabrivati djecu kako bi im ovaj period prošao sa što manje stresa i straha. 

Preuzmite ovdje i Unicefovu brošuru o razgovoru s djecom o epidemiji koronavirusa.