ponedjeljak, 25. svibnja 2020.

Matematičko kolo sreće: Kako ga zaigrati u boravku?

Učiteljica Ljiljana Marinjak izradila je edukativnu igru za učenike drugog razreda na platformi Genially. Klikni dvaput na ručicu kola sreće, zavrti ga riješi matematički zadatak! Riječ je o množenju i dijeljenju do 100. 

Ukoliko ovu igru igramo s više djece u razredu, a imamo tek jedno ili 2 računala na raspolaganju, predlažem da to bude izborna aktivnost kojom se bave oni koji su ranije završili zadaću pa trebaju u tišini pričekati da to učine i drugi. Uvjerena sam da će je djeca s veseljem prihvatiti. Pri završetku igre, učenik neka Vas pozove da pribilježite broj osvojenih bodova, te je nakon toga drugi učenik na redu. Ne zaboravimo na dezinfekciju miša :)


Dobro je pri ruci imati papir i olovku, a najbolji matematičari moći će ove zadatke računati i bez takvih pomagala. Zadataka je 6 i ponuđena su 3 odgovora. Vrijeme rješavanja nije ograničeno, a za svaki točan odgovor dobivaju se bodovi. Na kraju, igrač si bira jednu od 3 virtualne nagrade. :) Desetak minuta trebalo bi biti neko prosječno vrijeme rješavanja za djecu te dobi, po mojoj procjeni.

Osim množenja i dijeljenja s 2 ili više članova, pojavit će se zadaci koji će provjeriti znaju li djeca da računske operacije množenje i dijeljenje imaju prednost pred zbrajanjem i oduzimanjem - ukoliko se u istom zadatku pojavi više vrsta računskih operacija. (21+21:7) Zgodno je zamisliti da se u tom slučaju "računi sa puta ili podijeljeno" ponašaju kao da su u zagradi!

Morat će i znati što je umnožak ili produkt, 1. faktor, 2. faktor, djeljenik, djelitelj i količnik.
"Budite oprezni, djeco - nije svejedno umanjuje li se nešto ZA 5, ili se umanjuje 5 PUTA, odnosno uvećava li se broj ZA 3, ili se taj isti broj uvećava 3 PUTA."

Za kraj, ponovimo što je šestina, trećina, sedmina... jer imat ćemo i takav zadatak!

Nema komentara:

Objavi komentar