četvrtak, 2. travnja 2020.

Vrijeme za poeziju: Pišemo haiku i vježbamo slogove!

Dragi roditelji naših drugašića, već ste se susreli s rastavljanjem riječi na slogove. Kako bi djeca uvježbala taj dio nastavnog sadržaja, predlažemo pisanje haiku poezije.

Zvuči pomalo nerazumljivo, teško...? Pročitajte sljedeće retke i vjerujemo da će vas izazvati na prvi pokušaj pisanja, a neke možda samo i podsjetiti na prvo pisanje haikua u školskim klupama...
Haiku je naziv za kratku pjesmu koja se sastoji od jedne kitice koja ima tri stiha. Prvi stih treba sadržavati 5 slogova, drugi stih 7 slogova i treći stih opet 5 slogova (5-7-5), ukupno 17 slogova. 

Haiku pjesma je, dakle, kratka i naočigled jednostavna, ali prema svom sadržaju je duboka i simbolična. Teme haiku pjesama su priroda i odnos čovjeka i prirode.

Haiku poezija potječe iz Japana, čiji stanovnici, bez obzira na zanimanje i sloj društva kojem pripadaju, vole, čitaju i pišu haiku poeziju.

Jedan od najpoznatijih haiku pjesnika je Matsuo Basho (1644. – 1694.). 

Uz gorsku stazu - 
nameću se, dražesno 
te ljubičice! 

Prastari ribnjak
uskočila žaba
– zvuk vode. 

Najpoznatiji poznavatelj haiku pjesništva i japanske kulture u Hrvatskoj je prof.dr. Vladimir Devide.

Uputstva prof. Devidea kako pisati haiku:

1. Haiku je trostih tj. trodijelni monostih u kojem stihovi, približno, imaju redom 5, 7 i 5 slogova. Ukupno, haiku bi trebao imati izmedu 12 i 20 slogova ( jap. onji).

2. Haiku često sadrži riječ koja određuje godišnje doba u kojem je haiku nastao.

3. Haiku je neposredni izraz pjesnikova doživljaja,pri čemu nije sudjelovalo razmišljanje, zaključivanje, poučavanje i slično.

4. Haiku pjesnik uranja u predmet svoje pjesme i ne ističe svoje “ja”.

5. Tema haiku pjesme najčešće je priroda i čovjek u njoj. Ljubav u značenju erosa općenito nije predmet haiku poezije.

6. Da bi neki doživljaj bio zabilježen kao haiku,mora imati i svoju poetsku vrijednost kojom se izdiže iznad bilo kakvog doživljaja bez posebnog značenja.

7. Ljepota haiku poezije je u njegovoj istinitosti,neposrednosti i posebno u tome što je njime nešto,možda,već otprije poznato,doživljeno na nov način - čišće, snažnije,dublje.

8. Vrijeme u kojem se haiku događa je gotovo beziznimno sadašnjost – haiku je poezija “ovdje i sada”.

9. Haiku nije aforizam, nije poslovica,nije minijatura-nije “pjesmičak”. Haiku ne smije biti kićen. Haiku ne trpi sroka jer je taj za nj prejako sredstvo koje bi mu prigušilo tankoćutnije nijanse. U pravilu,haiku nema naslov.

10. Ako želite pisati haiku, pročitajte i doživite što više haiku pjesama. 


Proljeće 


Grm jorgovana.
Čavrljanje vrabaca
zaključuje dan 

Djeca 

Prašnjava cesta...
Autobus trubi djeci-
ona mu mašu. 

Snijeg 

Cvjetići zime:
s neba tiho padaju
sitne pahulje. 


Pročitajte primjere haiku poezije, naše nagrađivane haiku pjesnikinje Silvije Butković. Njezini radovi nalaze se u 9 antologija haiku pjesništva u Japanu, u 2 antologije u Italiji i u antologiji haiku pjesništva u Hrvatskoj. 

Lokva do lokve
U starim cipelama
Koraca starac 

Mokre ulice
osušene osmijehom
jutarnjeg sunca. 

Proljetno jutro.
U bojama vrta
nepočešljan tulipan.

Nema komentara:

Objavi komentar